同乐城|官方网

                  Home » Alumni » Alumni Association

                  The Organization of Council-III towards Hebei University of Technology’s Alumni Association

                  The Organization of Council-III towards Hebei University of Technology’s Alumni Association

                   

                  1.       Honorary President

                  JIA Qinglin

                   

                  2.       Consultant (26)

                  YU Cunfu              YIN Yali                   WANG Dahu            WANG Xuejun         WANG Jianzhong 

                  WANG Shuzu        WANG Aimin           BAI Runzhang         REN Xuefeng           LIU Wenfan     

                  LIU Jiaomin          SUN Guangxiang     SUN Ruibin              AN Zhendong          HE Shaocun

                  ZhANG Guobin     ZHANG Baohua       LI Zhendong            LI Zhensheng          YANG Hui

                  CHEN Xiufang      ZHOU Shaoxi           ZHONG Qingjie       GAO Feng               CUI Jiangshui

                  FU Guangsheng

                   

                  3.       President

                  LI Qiang

                   

                  4.       Senior Vice President

                  HE Lijun

                   

                  5.       Vice President (16)

                  MA Zhihai              WANG Jianping     GAN Zhongxue      BAI Liang                 LIU Zhansheng        

                  LIU Xiaohan            LIU Enduo             LIU Shuoquan        WU Hui                    ZHANG Ruishu         

                  YANG Lanming       ZHAO Lianjiang    XU Jingtian            MEI Changchun        HAN Wenzhong

                  XIONG Guangyu

                   

                  6.       Senior Councillor (45)

                  MA Hongzhi         MA Zhihai           FANG Shaoming        WANG Jianping      FU Yong

                  GAN Zhongxue    BAI Liang             LIU Dongsheng         LIU Zhansheng       LIU Xiaohan

                  LIU Enduo            LIU Shuoquan      BI Shijie                     WU Hui                  SONG Jing

                  ZHANG Shenli      ZHANG Kunyu     ZHANG Baorui           ZHANG Jianjun      ZHANG Chunjing

                  ZHANG Ruishu     LI Qiang              LI Aijun                      LI Chungang          YANG Lanming

                  YANG Minghui     XIAO Keqin          DI Guodong               CHEN Yunfeng      CHEN Zhanqun

                  CHEN Zhuguo      ZHOU Daqing      ZHOU Shaowen        HE Lijun                 ZHAO Lianjiang

                  XIA Shiqun           XU Hongbao        XU Jingtian                MEI Changchun     HAN Wenzhong

                  HAN Xingjun        XIONG Guangyu  XUE Hongwei            HUO Xianyu           MO Xinshe

                   

                  7.       Councillor (138)

                  DING Chen           MA Fengmin           MA Hongzhi             MA Zhihai            MA Jingzhong 
                  FANG Shaoming   WANG Dong           WANG Li (Hebei University of Technology) 

                  WANG Li (Secretary General of Shanghai Alumni Association)                      WANG Lanyu     

                  WANG Xingda     WANG Junli             WANG Nongyue      WANG Jianping    WANG Guijun

                  WANG Liuwen     WANG Xiaofei         WANG Xiaoning      WANG Hailiang    WANG Xitai   

                  FU Yong               GAN Zhongxue       TIAN Wen                BAI Liang              BAI Zongwu  

                  SHI Liping            LI Qiang                  LIU Zili                     LIU Dongsheng     LIU Zhansheng

                  LIU Dongxiang     LIU Jihui                 LIU Guofang             LIU Chunjiang       LIU Xiaohan  

                  LIU Enduo            LIU Shuoquan         LIU Shujuan              HUA Wei               LV Ming      
                  BI Shijie               CHI Yuhe                QI Zhenhua               HE Xiaoyong         LAI Xinmin

                  TONG Aimin        WU Hui                  SONG Jing                 SONG Shucai        ZHANG Cheng

                  ZHANG Xu           ZHANG Ming          ZHANG Guangheng  ZHANG Shuhang   ZHANG Tianxiang

                  ZHANG Yuying    ZHANG Shenli         ZHANG Zhigang        ZHANG Kunyu      ZHANG Baorui

                  ZHANG Jianjun    ZHANG Shaofang    ZHANG Jianting        ZHANG Jinjiang    ZHANG Chunjing

                  ZHANG Ruishu    LI Shaoyuan             LI Ning                      LI Wei                   LI Jia                
                  LI Qiang              LI Yunxiao                LI Aijun                     LI Zhaoting           LI Bing   

                  LI Xihong             LI Jingzhi                  LI Jianqiang              LI Guoyong           LI Chungang 

                  LI Min                 YANG Lanming         YANG Baolin            YANG Minghui      XIAO Keqin    

                  SU Chuansheng  QIU Jianwu              DI Weimin                DI Guodong          CHEN Guangyong

                  CHEN Yunfeng    CHEN Zhanqun        CHEN Zhuguo          CHEN Jinsha          LUO Xiguo

                  ZHOU Daqing     ZHOU Shaowen       MENG Qingxin         MENG Jianjun        HE Lijun     
                  HE Junshi            ZHAO Lianjiang       ZHAO Juanying        ZHAO Xuchen        HAO Zhenming

                  NI Zao                 XIAO Shiqun            XU Hongbao            XU Huaishu            XU Jingtian        
                  CHAI Baoliang    GENG Ronghe         JIA Fengsuo             GUO Hongyong      GUO Jingping         
                  GAO Dong          CUI Jianhua             CUI Zhenya             CAO Jidong             LIANG Tianqi
                  MEI Changchun  HUANG Quanli        HUANG Zhizhong    HAN Wenzhong      HAN Tongyin 
                  HAN Xingjun       HAN Tiwen              XIE Jiazhen              JIN Zhijun               XIONG Guangyu 
                  CAI Junwang      CAI Baorong             XUE Hongwei           HUO Xianyu           MO Xinshe         
                  DAI Jingxin         WEI Shuqiang          WEI Fajun

                   

                  8.       Secretary General

                  DAI Jingxin

                   

                  9.       Vice Secretary General

                  WANG Li (Hebei Univeristy of Technology)

                                   Technology

                                   Second-hand housing

                                   aviation

                                   constellation

                                   education

                                   Information

                                   entertainment

                                   search for

                                   mailbox